Sinuzitis

Sinuzitis najčešće nastaje kao bakterijska komplikacija prethodne virusne infekcije gornjeg dela disajnog aparata, a posebno podsticajni su: - alergijski rinitis, - polipi u nosu i sinusima, - devijacija sinusne pregrade, - strana tela, - posledice povrede hirurških zahvata na sinusima ili usnoj šupljini. Sinuzitis nastaje kada sekret iz nosne šupljine, kroz male otvore koji je vežu sa sinusima, lako uđe u njih. Ako tamo zaostane zbog začepljenja tih otvora, u sekretu se razvijaju zarazni mikrobi i dolazi do infekcije i akutnog zapaljenja sinusa. Najčešće se manifestuje otežanom prohodnošću nosa, disanjem otvorenim ustima, gnojavim sekretom iz nosa, glavoboljom i bolovima u korenu nosa, jagodicama lica i čela. Svi ovi simptomi karakterisktika su akutnog sinuzitisa, koji se lako leči haloterapijom bez uzimanja antibiotika. Problem nastaje ako akutno stanje potraje duže od 2-3 meseca kada može doći do oštećenja sluznice koje vodi u hronični sinuzitis, koji može izazvati brojne komplikacije. Znači, svaku upalu gornjeg dela disajnog aparata koje traje duže od 7 dana treba uzeti ozbiljno i krenuti u proces lečenja. 

Djelovanje Haloterapije

Najbolja prevencija hroničnog sinuzitisa je pravovremeno i pravilno lečenje akutne upale sinusa. Haloterapija je veoma efikasna kod uništavanja bakterija u sekretu i smanjenju viskoznosti, odnosno razblaživanju istog i odvajanju od same sluznice. Prohodnost sinusnih otvora, drenaža sekreta i uništavanje bakterija glavne su posledice izloženosti haloterapiji. Naglasak je i na prevenciju sa ciljem podizanja otpornosti respiratorne funkcije sluznice prema infekciji.

Preporuceni broj tretmana u slanoj sobi:

5-7 tretmana u slanoj sobi  disajni kanali su čistiji